PROGRAM

ČERVEN 2018

 

/ FOTO /      

28. června / 18h / Café Black and Wine   

VERNISÁŽ: Živelní/(é) jaro
3. část výstavy fotografií z celoročního fotografického kurzu (cyklus 4x workshop/4x
prodejní výstava) na téma „živly“               

                            VERNISÁŽ: Jarní živly (3. část výstavy fotek z celoročního fotografického kurzu)

ČERVENEC 2018

                                                  

                          / SYMPOZIUM / 

                     14. - 21. července / Kačák - maják

                            12. ročník sochařského sympozia a Open Air Art festivalu KAKOCUCO

ZÁŘÍ 2018

                           / FOTO /                        

                            VERNISÁŽ: Živly v proměnách roku (4. a poslední část výstavy fotek z celoročního fotografického kurzu)