SůVA  &  SůVIČKA  2018 / 2. ročník  multižánrového festivalu

27. – 29. 4.

Vrchlabí

 

Multižánrový festival, který představí tvorbu místních umělců a zároveň do města pozve zajímavé hosty – profesionály z různých uměleckých oborů, se kterými se budou moci účinkující i návštěvníci seznámit a konfrontovat. Festival nabídne kromě divadelních, literárních, hudebních, výtvarných a fotografických akcí také celou řadu vzdělávacích programů (workshopů, dílen, animačních programů) pro děti i dospělé. Cílovou skupinou je tedy široká veřejnost města, a to všech věkových kategorií, které bude nabídnuta pestrá škála zajímavého uměleckého programu, se zaměřením na kulturu alternativní (okrajovou, netradiční), tedy vrchlabskému divákovi „běžně“ nedostupnou.