KAKOCUCO

Open Air Art festival - sochařské sympozium


Sympozium Open Air Art festival každoročně zatraktivňuje letní život v bráně Krkonoš a rovněž každoročně nachází nové příznivce. Na sochaře se chodí dívat veřejnost, někdy sem přicházejí i cizinci. Lidé mohou v plenéru nahlížet pod pokličku tvorby řady autorů sdružených ve vrchlabsko-dvorském seskupení KAKOCUCO.


Mezi účastníky sympozia jsou absolventi odborné sochařské kamenické školy v Hořicích, studenti vysokých uměleckých škol, dále lidé, kteří se profesně věnují výtvarným uměleckým směrům, ale i laici, které tvoření zkrátka baví.


Na sympoziu se během necelých dvou týdnů vystřídá minimálně patnáct autorů. Někdo přijede na pár dní, někdo sochá po práci, záleží na čase. Jsou tu profesionálové, ale i lidé, které to prostě baví, jsou ochotni tu strávit dva týdny svého času pro dobrý účel. Každý ladí tvar podle svého, někteří opracovávají pískovec, jiní se pustí do dřeva. Málokdo mívá konkrétní představu o tom, jaký bude výsledný tvar díla. Na otázku co to bude, většina odpoví: „jen ladím tvar, který sám ten kámen nabídl, nic konkrétního neplánuji, nechci materiál nijak znásilňovat, jen jej přirozeně opracuji."


Sochařské sympozium, které se ve městě koná vrcholí každoročně sobotní vernisáží děl, kterou navštěvuje až 300 návštěvníků.


Tesání do kamene nebo dřeva si mohou vyzkoušet také návštěvníci. Pořadatelé jim během festivalu nabízí sochařskou dílnu pro dospělé i workshopy pro děti.


Další tvůrčí přínos má Open Air Art festival díky dalším doprovodným aktivitám, které se postupně připojovaly již od druhého ročníku sympozia. V současnosti jsou již nedílnou součástí sympozia improvizovaná divadelní představení, autorská čtení, výtvarné dílny Bosorka nejen pro děti, koncerty.